PRAVNO OBVESTILO

S pričujočimi spletnimi stranmi vam podajamo splošne informacije o družbi GRAVURA d.o.o., o njenem poslovanju in njenih storitvah. S tem obvestilom seznanjamo vse obiskovalce GRAVURA d.o.o. spletne strani o pravilih njegove uporabe. Z nadaljnjo rabo te spletne strani pristajate na pravila iz tega obvestila.

Med brskanjem po GRAVURA d.o.o. spletni strani ste popolnoma anonimni. Osebnih podatkov ne zbiramo. V kolikor bi jih potrebovali zaradi korespondence, registracije na straneh, nakupa ali sodelovanja v spletnih raziskavah, vas bomo posebej zaprosili, da nam prostovoljno zaupate ime, elektronski naslov, ipd. V tem primeru GRAVURA d.o.o. jamči za zaupnost osebnih podatkov.

Vse informacije z GRAVURA spletnih strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja GRAVURA d.o.o.. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: GRAVURA d.o.o.

GRAVURA d.o.o. logo tip in ostali prepoznavni znaki so zaščiteni in ima le GRAVURA d.o.o. pravico do njihove uporabe.

GRAVURA d.o.o. bo zagotavljal točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.

GRAVURA d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila, pri čemer ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.